Een reguliere behandeling duurt 60 minuten.
Voor het intake gesprek neem ik uitvoerig de tijd (20-30 minuten).
Het aantal behandelingen is afhankelijk van de klacht. Na 5 behandelingen wordt de voortgang van het behandelproces bepaald.

  Regulier consult acupunctuur en TuiNa massage: € 62,00
  Intake consult inclusief de eerste behandeling: € 75,00
  Stoelmassage: € 40,00 (30 minuten; geen vergoeding via ziektekostenverzekering
   indien de behandeling niet therapeutisch is)

Behandelingen zijn vrijgesteld van btw.

Geef ook eens een cadeaubon!

Benieuwd of een behandeling uw klachten kan verhelpen?
Bel dan 0344 84 49 65
(bij afwezigheid graag inspreken dan bel ik u terug)

of mail voor een afspraak naar
mail@carlavanmourik.nl

Vergoeding
De behandelingen komen in aanmerking voor ziektekostenvergoeding via de aanvullende ziektekostenverzekering. Afhankelijk van de polis geldt een gehele of gedeeltelijke vergoeding van de behandelkosten, gekoppeld aan een maximaal totaalbedrag per jaar.

De vergoeding gaat niet ten koste van je eigen risico. De exacte details over je vergoedingen kun je nazien op zorgwijzer.nl

Kwaliteitsinformatie over acupunctuur: Acupunctuurgids.nl

Opbrengst
Een natuurlijke oplossing voor uw klachten of versterken van uw weerstand

Deze praktijk is aangesloten bij

lvnt                                    
nr. 17.014                           nr. 170675R                  nr. 90062597 (praktijk) / nr. 90103205 (praktijkhouder)

Klachten

Door het lidmaatschap van de LVNT ben ik gebonden aan de gedragscode voor natuurgeneeskundig therapeuten. Indien u klachten heeft over de behandeling, vraag ik u deze allereerst met mij te bespreken. Komen wij er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot de Stichting Complementaire en Alternatieve Gezondheidszorg S.C.A.G. of TCZ Tuchtrecht Complementaire Zorg.
(Download een pdf van het klachtenreglement.)

scag                      
nr. 16015